Jdi na obsah Jdi na menu

MS Dvůr Králové n.L.

Honitba mysliveckého sdružení Dvůr Králové nad Labem se nachází v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji. Na základě uzavřené nájemní smlouvy s Honebním společenstvem Dvůr Králové nad Labem hospodaří na celkové honební ploše 2.294,47 ha. Z toho činí zemědělské pozemky 1.392,93 ha, lesní pozemky 768,32 ha, vodní plochy 31,36 ha a ostatní plochy 101,86 ha. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí přibližně 300 – 500 m n.m.
 
Jedná se o příměstskou honitbu, z čehož vyplývá v některých oblastech i vyšší turistický ruch.
 
Honitba MS je rozdělena na tři lokality – Verdek, Harta a Kocléřov.

 

V e r d e k

Tato část honitby se rozkládá u stejnojmenné obce, resp. západního předměstí Dvora Králové n.L. Nacházejí se zde velké plochy zemědělské půdy protkané polními cestami, remízy a loukami, ale také největší souvislá plocha lesa. V této části jsou také dvě myslivecká políčka, využívaná pro pěstování plodin, které poskytují zvěři potravu i kryt.
 
 

H a r t a

Další částí je Harta, která se rozkládá východně od Dvora Králové n.L. V této části je nejvíce zastoupena vodní plocha. Nacházejí se zde rybníky a mokřiny porostlé rákosem, ale také rozlehlé louky, nazývané Hrubá luka, které vzhledem k zátopové oblasti řeky Labe nejsou jinak využívány.
 
 

K o c l é ř o v

Třetí částí honitby je Kocléřov. Tato lokalita se nachází severně od Dvora Králové n.L. a je to v rámci celé honitby oblast s nejvyšší nadmořskou výškou. Nacházejí se zde kromě zemědělské půdy a lesních ploch také rozlehlé pastviny pro dobytek.