Jdi na obsah Jdi na menu

Červen - měsíc myslivosti

V letošním roce (2013) se často obracíme do minulosti, zkusme se tedy podívat, kdy a jak vznikla akce „Červen – měsíc myslivosti“.

V roce 1950 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství ve spolupráci s Československou mysliveckou jednotou „Týden lesů“, který byl později přeměněn na „Měsíc lesů“, jímž se stal duben. Každoročně se tak podnítil zájem myslivců a dalších občanů o zalesňování úhorů, strání a mezí, strží i opuštěných lomů a pískoven, močálů a pastvin. Zakládaly se remízky a organizovaly se také sběry lesních semen. Ty tedy většinou na podzim, ale bylo to v souvislosti s touto akcí.

Na základě zkušeností, které myslivci po určité době nasbírali, byla Československou mysliveckou jednotou vyhlášena celostátní propagační akce „Červen – měsíc myslivosti“. Stalo se tak roku 1959. Tato akce se každoročně opakuje, v součastné době nejčastěji na lokální úrovni. Pořádají se mnohé akce určené veřejnosti, zvláště pak dětem a mládeži, čemuž nahrává fakt, že první červen je „Dnem dětí“.

K této akci se také vydávalo značné množství propagačního materiálu, především letáků. Jejich autoři byli různí. S převahou ale vítězí jeden z nich, který byl také duchovním otcem celé akce. Byl to Jaroslav Béza, který vlastně až do své smrti v roce 2008 a do věku úctyhodných 89 let úzce spolupracoval s kulturně propagačním oddělením Českomoravské myslivecké jednoty. Některé ukázky jeho práce v tomto časopise otiskujeme. Téměř každému myslivci se jistě ihned vybaví jeho neopakovatelný grafický styl.

V dnešní překotné době se na „Červen – měsíc myslivosti“ tak trochu zapomíná. Již delší dobu na toto téma nebyl Českomoravskou mysliveckou jednotou vydán žádný nový propagační materiál k upoutání pozornosti široké veřejnosti k faktu, že myslivec přírodu především chrání a usiluje o její zvelebování a to je trochu škoda.

Myslím si, že bychom měli využít každou příležitost k propagaci naší myslivosti. Všimněme si, kolik pozornosti věnují média například „Dni Země“, který se pořádá každoročně 22. dubna.

Ale zpátky k našemu Měsíci myslivosti. Jde stále ještě o živou tradici, jak se sami můžete přesvědčit například při vyhledávání na internetu. Řada mysliveckých sdružení, okresních mysliveckých spolků, obcí, krajů, ale i lesnických organizací provádí v tomto ohledu osvětovou činnost a udržují tradici oslav tohoto svátku myslivosti. Bylo by tedy vhodné, aby sama Českomoravská myslivecká jednota v tomto ohledu vyvíjela větší úsilí a zamyslela se jakým způsobem „Červen – měsíc myslivosti“  podpořit a opět více přiblížit veřejnosti naši práci.       

Ing. Vladimír DIVIŠ

předseda Myslivecké komise ČMMJ

 

plakat_srnce2.jpg